• LANGUAGE :
 • EN |
 • TH

สื่อธรรมในรูปแบบต่างๆ

เพื่อสร้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ


 • ที่กราบไหว้บูชา พระพุทธรูปภายในศาลาน้อย วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

 • ภายนอกศาลาน้อย (หลังริมซ้ายสุด)

 • ตู้หนังสือสำหรับนั่งอ่านภายในศาลาน้อย

 • ชั้นแจกสื่อธรรม ภายในศาลาน้อย
 • 550204a ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร แก่คณะศาลยุติธรรม 4-10 กพ 55
 • 550208b ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร แก่คณะศาลยุติธรรม 4-10 กพ 55
 • 550302 ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร
 • 550331 ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร
 • 550401A ธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร
 • usa550507B ณ วัดป่าชิคาโก