• LANGUAGE :
 • EN |
 • TH

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เมตตามาเยี่ยนเยือนให้กำลังใจพี่น้องชาวพุทธ
ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน มากกว่า 90 ครั้ง


 • องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเทศนาอบรมจิตใจ ภายในอุโบสถวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

 • องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเทศนาอบรมจิตใจ ภายในอุโบสถวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

 • องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเทศนาอบรมจิตใจ ภายในอุโบสถวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

 • องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเทศนาอบรมจิตใจ ภายในอุโบสถวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
 • กุฏิเจดีย์ญาณสัมปันโนมหาเถระ
 • อัฐิขององค์หลวงตาพระมหาบัว
 • ที่นั่งเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัว
 • รถกอล์ฟที่องค์หลวงตาใช้ในวัด
 • 520312 องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศนาในงานแสดงมุทิตาจิต แด่หลวงปู่อุทัย สิริธโร
 • 530812องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศนาในงานแสดงมุทิตาจิต ครบ 97 ปี 77 พรรษา ณ วัดป่าบ้านตาด