• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พระธรรมเทศนาในงานสวดอภิธรรมหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม

  • 610507 พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิโต
  • 610507 พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร
  • 610504 พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ปฐม ธมฺมธีโร