• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พระธรรมเทศนาโดยองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร ในพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 7 เม.ย.61

  • พระธรรมเทศนาโดยองค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร ในพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 7 เม.ย.61