• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

หลวงปู่อุทัย สิริธโร เมตตารับบาตรนำแผ่เมตตาให้พร 12 มี.ค. 61

  • 610311B พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุชิน ปริปุณโณ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ หลวงปู่อุทัย สิริธโร อายุวัฒนะมงคลครบ 82 ปี 11 มี.ค. 2561
  • 610311A พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุชิน ปริปุณโณ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ หลวงปู่อุทัย สิริธโร อายุวัฒนะมงคลครบ 82 ปี 11 มี.ค. 2561
  • 610312 หลวงปู่อุทัย สิริธโร เมตตาออกรับบิณฑบาตรอบศาลา และนำผู้มีจิตศรัทธาร่วมแผ่เมตตาและให้พร ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ในพิธีแสดงมุทิตาจิต อายุวัฒนะมงคลครบ 82 ปี 12 มี.ค. 2561