• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ

  • 600409 พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ
  • 600409 พระธรรมเทศนาหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม
  • 600408 พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุชิน ปริปุณโณ2
  • 600408 พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสุชิน ปริปุณโณ1
  • 600408 พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ไม อินทสิริ
  • 600408 พระธรรมเทศนาโดยพระกิตติสารสุธี
1 | 2 | »