• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

งานแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงปู่อุทัย สิริธโร อายุครบ 80 ปี 11-12 มี.ค. 59

  • 590311 พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคําน้อย ในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงปู่อุทัย สิริธโร ในวันคล้ายวันเกิด ครบ 80 ปี
  • 590311 พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม ในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงปู่อุทัย สิริธโร ในวันคล้ายวันเกิด ครบ 80 ปี
  • 590312 บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงปู่อุทัย สิริธโร ครบ 80 ปี