• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่หลวงปู่อุทัย สิริธโร ครบ 77 ปี 57 พรรษา

  • 560311-12 เก็บบรรยากาศตลอดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร
  • 560311 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
  • 560311 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ให้พรแก่คณะศรัทธาญาติโยม
  • 560311 หลวงปู่ไม อินทสิริ แสดงพระธรรมเทศนา
  • 560311 หลวงปู่อินทร์ถวาย สันตุสสโก แสดงพระธรรมเทศนา
  • 560310 หลวงปู่อุทัย สิริธโร รับผ้าป่า จากศรัทธาญาติโยม ณ สำนักสงฆ์ หลวงปู่อุทัย สิริธโร วังกะทะ
1 | 2 | »