• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พิธีรับกฐิน อนุโมทนากฐิน เดินบาตร

  • 581107 พิธีรับกฐิน วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน หลวงปู่อุทัย สิริธโร
  • 551205 พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร
  • 551231พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร
  • 551125 หลวงปู่อุทัย สิริธโร เทศนาธรรม วันรับกฐิน วังกะทะ
  • 551124 เทศนาอบรมจิตใจ ณ สำนักสงฆ์ หลวงปู่อุทัย สิริธโร วังกะทะ คืนก่อนงานกฐิน
  • 551102 เดินบาตร
1 | 2 | »