• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พระธรรมเทศนาแก่ผู้ปฏิบัติธรรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 20-23 ต.ค. 55

  • 551020A ดูกริยามารยาทที่แสดงออก
  • 551020B ถ้าเราเหินห่างด้านจิตใจปัญหาจะมีมากขึ้นๆ
  • 551021A ปลุกความสำนึก
  • 551021B ธรรมคือสิ่งที่ถูกต้อง
  • 551021C ต้นผ้าป่าหรือต้นกองบุญ
  • 551021D ให้มีสติเป็นหลักใจ
1 | 2 | 3 | »