• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

พิธีบวช

  • 560203 ลาสิกขา เมื่อ 6.00 น. 3 กพ.56 ณ วัดมกุฏคีรีวัน
  • 541229 พิธีบวชพระพันธิศักดิ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  • 550801 พิธีบวชพระร๊อบ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน