• LANGUAGE :
  • EN |
  • TH

สวดมนต์ ทำวัตร ณ ศาลาใหญ่ และทำวัตรคาราโอเคะ

  • 551113 ทำวัตรเช้า
  • 551101 ทำวัตร เจริญพุทธมนต์
  • 551031 ทำวัตร อาทิตตะ
  • 551030 ทำวัตรเย็น อนัตตะ
  • 551028 ทำวัตรเย็น
  • 551029 ทำวัตรเย็น ธัมมะจัก
1 | 2 | »